logo

Etiketler ‘roma rakamıyla 6’

Roma rakamları nasıl yazılır?

Eskiden Romalılar harfleri yan yana getirerek veya tek başına kullanarak ürettiği sayı şeklidir. Günümüzde de halen roma rakamları kullanılmaktadır.

Roma rakamları 1′den 10′a kadar şu şekilde sıralanır: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Roma rakamlarının numerik değerler şu şekildedir: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000

Roma rakamları yazılırken uyulması gerekenler:

  • Bir harf, en fazla üç defa yan yana yazılır.
  • Bir harfin sağına, kendisinden daha küçük değerli bir harf gelirse, toplanarak okunur. XI=11 , DCX=610 gibi.
  • Sol tarafa yazıldığında ise çıkarılır. XC=90, IL=49 gibi.
  • Sadece bir harf yazılabilir. Hem sağa, hem de sola daha küçük değerli harfler yazılarak farklı rakamlar yazılabilir. CMLI=951, XLVII=47 gibi
  • Roma rakamı ile yazılabilecek en büyük ve en uzun sayı “3888″ dir.(MMMDCCCLXXXVIII)Çok sık olmamakla beraber daha büyük sayılara ihtiyaç hissettiklerinde harflerin değerini “1000″ kat arttırmak için Üzerlerine çizgi çizmişlerdir.
  • Resimin Üzerine tıkladığınız taktirde büyüyeyecektir.

Roma-Rakamları

Roma rakamlarında, bir sayının bin katını göstermek için sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyon katını göstermek için de ilgili sembolün üzerine iki yatay çizgi ile ifade edilir.

   • V = 5.000
   • X = 10.000
   • L = 50.000
   • C = 100.000
   • D = 500.000
   • M = 1.000.000

Roma rakamlarının kullanım alanları:

   • Kitapların başlangıçlarındaki sunuş ve önsöz gibi bölümlerde.
   • Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında: II. Ahmet, XVI. Louis gibi.
   • Yüzyıl adlarında: XIX. yüzyıl gibi.
   • Tarihi olaylarda: II. Viyana Kuşatması, I. Dünya Savaşı gibi.

Roma Rakamı Sembolleri ve Anlamları:

Sembol Değer
S 0.5 (yarım)
I 1 (bir)
V 5 (beş)
X 10 (on)
L 50 (elli)
C 100 (yüz)
D 500 (beşyüz)
M 1000 (bin)